Atenció al client:
subscriu-te i guanya !

Text legal

 

Aquest correu electrònic i la informació que conté és de caràcter confidencial i està sotmesa al secret profesional, dirigint-se exclusivament al destinatari esmentat a l’encapçalament.

L’informem que de conformitat amb la legislació de protecció de dades, les seves dades serán tractades pel Centre Comercial L’illa Diagonal en compliment de la relació contractual o de negocis existent, per tal de resoldre les seves consultes o reclamacions, així com per l’enviament d’informació relacionada amb la nostra activitat, i sempre relacionada amb els nostres serveis. Igualment l’informem que mantindrem les seves dades durant tota la relació contractual existent amb vosté i entretant no sol·liciti la supressió o oposició de les seves dades.

Les seves dades no seran cedides a tercers excepte que fos necessari comunicar les seves dades a les autoritats corresponents, i compta amb els drets d’accés rectificació, supressió, limitació i portabilitat, poguent-los exercir per escrit a través de correu electrònic a la següent adreça: [email protected] o per correu físic a Avda. Diagonal 557, 08029 Barcelona.

 

x (x)