Atenció al client:
subscriu-te i guanya !

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Identitat del responsable dels tractaments L´ILLA DIAGONAL

 

Persones jurídiques

Associació de Comerciants del Centre Comercial L’illa Diagonal

CIF:G-60486420

Av. Diagonal 557-2º, Barcelona.

De conformitat amb la legislació de protecció de dades i qualsevol altra legislació rellevant i actual aplicable, l'usuari queda informat que les dades personals que proporciona, si escau, s'incorporen en un arxiu automàtic que s'utilitza únicament per als fins que es descriuen en el formulari o contracte corresponent.

Consumidors

El Centre Comercial L'ILLA DIAGONAL tracta les dades identificatives que faciliten els consumidors amb finalitats diverses: d'una banda, remetre informació al consumidor que ho sol·liciti, tramitar incidències o reclamacions i mantenir-lo informat sobre l'activitat del Centre Comercial, i, d'altra banda, mantenir la seguretat del Centre Comercial.

De la mateixa manera, si el consumidor participa en algun concurs, sorteig o altres activitats del Centre, les dades s'utilitzen per gestionar l'esdeveniment (sorteig, concurs, etc.); és possible que el Centre Comercial tracti les dades per enviar informació sobre les seves activitats. A més, el Centre Comercial pot tractar les dades relatives a la imatge de l'usuari si l'esdeveniment requereix aquesta informació; ho pot fer atès que l'usuari ha acceptat la cessió dels drets d'imatge, sense límit territorial ni temporal, en emplenar el formulari. Aquesta cessió de drets es pot revocar en qualsevol moment.

L'informem que la base legítima per al tractament és el consentiment, el compliment de la relació contractual i, si no n'hi ha, l'interès legítim, i també, si escau, el manteniment de la seguretat.

El Centre Comercial respecta la confidencialitat de les dades personals; si és necessari, les comunicarà a les autoritats d'acord amb el compliment de les seves obligacions legals.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual que en va ocasionar la recollida, sempre que el titular no se n'oposi al tractament, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el Centre Comercial en cas que es pugui derivar alguna responsabilitat.

Club infantil

El Centre Comercial L'ILLA DIAGONAL tracta les dades identificatives que faciliten els pares/mares/tutors o representants amb l'objectiu de gestionar el club infantil, i també mantenir el titulars informats de les activitats que fa el Centre Comercial. El consentiment per al tractament de les dades del menor, l'ha de donar el pare/mare/tutor o representant del menor, que han de consentir el tractament d'aquestes dades expressament.

L'informem que la base legítima per al tractament és el consentiment.

El Centre Comercial respecta la confidencialitat de les dades personals; si és necessari, les comunicarà a les autoritats d'acord amb el compliment de les seves obligacions legals.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual que en va ocasionar la recollida, sempre que el titular no se n'oposi al tractament, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el Centre Comercial en cas que es pugui derivar alguna responsabilitat.

Dades corresponents a persones de contacte a través del formulari de contacte

Les dades de caràcter personal que es faciliten en els formularis existents s'utilitzen per resoldre les consultes que planteja el formulari mateix i no se cedeixen a tercers, tret dels locals del Centre Comercial, en cas que la consulta requereixi aquesta comunicació i amb aquesta finalitat exclusivament. A més, l'informem que les dades es poden comunicar a tercers si la consulta ho requereix, com ara en cas d'una reclamació.

La base legítima del tractament és el consentiment que vostè ha donat en emplenar el formulari.

A més, l'informem que les dades personals romanen als fitxers del Centre Comercial mentre no se n'oposi al tractament.

Dades relatives a clients persones jurídiques i autònoms

El Centre Comercial tracta les dades personals de les persones de contacte i dels autònoms corresponents als locals ubicats al Centre Comercial amb la finalitat de gestionar el lloguer dels locals, i també gestionar la pertinença a l'Associació de Comerciants; el Centre Comercial pot remetre informació relacionada amb l'activitat del Centre Comercial en interès dels titulars.

La base legítima per al tractament és el compliment de la relació contractual i l'interès legítim per a l'enviament d'informació.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual i durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten el Centre Comercial.

Dades relatives a candidats

En cas que un titular hagi facilitat el seu currículum al Centre Comercial com a candidat potencial a formar part del Centre o dels locals, el Centre Comercial utilitzarà les dades exclusivament per gestionar la candidatura i no les cedirà a tercers, excepte els tercers esmentats i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades que es proporcionen es conserven durant un any. La base legítima del tractament és el consentiment que atorga el titular del currículum que el remet al Centre Comercial.

Reclamacions

Si un consumidor presenta una reclamació per qualsevol circumstància, l'informem que el Centre Comercial utilitza les dades exclusivament per resoldre la reclamació i no les cedeix a tercers, tret que la reclamació requereixi comunicar-les i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades proporcionades es conserven durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no prescrigui l'objecte de la reclamació. La base legítima del tractament en tot cas és el compliment de les obligacions legals o, si no n'hi ha, el consentiment.

Dades relatives a videovigilància

Al Centre Comercial hi ha instal·lades càmeres de seguretat que s'anuncien degudament a les entrades al Centre. Les dades que s'obtenen a través de les càmeres s'emmagatzemen durant un termini màxim de 30 dies. El Centre Comercial garanteix la confidencialitat absoluta del tractament de les dades i només comunica les dades als organismes oficials i els agents de l'autoritat que ho sol·licitin, i també a entitats asseguradores sempre que hagin d'accedir necessàriament a la informació per resoldre el sinistre.

La base legítima per al tractament és el manteniment de la seguretat al Centre Comercial i el compliment de les obligacions legals que l'afecten.

Exercici de drets comuns a totes les dades personals

El titular de les dades té dret que se li confirmi que al Centre Comercial qualsevol empresa d'IFC tracta les seves dades personals; per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries, i també a oposar-se'n al tractament per a alguna de les finalitats que aquí s'exposen, com ara l'enviament d'informació comercial.

Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat per correu electrònic a l'adreça

[email protected]

o per correu postal

Av. Diagonal 557, Barcelona.

En qualsevol cas, el titular de dades pot adreçar-se a l'autoritat de control que li correspongui per presentar les reclamacions que consideri adequades.

Veracitat de les dades i actualització

El Centre Comercial presumeix que les dades personals que es faciliten a través dels diferents canals i suports són verídiques, que les subministra directament el titular, que el titular és qui diu ser, que les dades estan actualitzades i que l'afectat/interessat comunicarà qualsevol modificació de les seves dades quan es produeixi.

Deure de secret

Les persones que intervenen en el tractament de dades relatives a persones físiques i accedeixen als fitxers, directament o indirectament, han de respectar en tot moment el secret de les dades personals que coneixen en el desenvolupament de l'activitat. El deure de secret és una obligació per al Centre Comercial, els membres dels òrgans de direcció i gestió, les persones contractades en règim de dret laboral i els professionals que presten serveis contractats en règim de dret mercantil. També és una obligació per als proveïdors de béns i serveis i els seus empleats, els encarregats del tractament i els seus empleats, i els qui l'encarregat del tractament subcontracti i els seus empleats. L'obligació de secret sobreviu a l'extinció de la relació laboral o mercantil establerta amb el Centre Comercial, responsable del tractament, i també al venciment dels contractes laborals, mercantils, etc. que vinculen els empleats i/o professionals amb l'encarregat del tractament i els proveïdors que subministren béns o presten serveis al Centre Comercial.

Recomanació de llocs i pàgines web

El Centre Comercial recomana o enllaça llocs i pàgines web que considera que són d'interès per a l'usuari. El Centre Comercial no té l'obligació de supervisar els llocs o les pàgines web que enllaça o recomana. Aquests llocs o pàgines web els han creat persones jurídiques, físiques o ens sense personalitat aliens al Centre Comercial. El Centre Comercial no intervé en la gestió dels llocs o les pàgines web que enllaça o recomana, no els finança, no decideix els continguts que s'hi incorporen, i no gestiona els serveis que subministren ni hi participa. El Centre Comercial anul·larà qualsevol enllaç a un lloc o una pàgina web i s'abstindrà de recomanar-los quan tingui constància fefaent que el lloc o la pàgina web i/o els serveis que subministren són il·lícits o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització.

Ús de galetes

Durant la navegació a través del nostre web és possible que recopilem informació relativa al trànsit i a patrons de visita de les pàgines del nostre domini. Aquesta informació es tracta a través de galetes (petites quantitats d'informació en format text que la pàgina envia a l'ordinador o equip de l'usuari mentre la visita).

L'objectiu de l'ús de les galetes és personalitzar l'accés a la pàgina amb el propòsit de millorar-ne la navegació i les condicions de funcionalitat.

A L'illa complim el que disposa la Llei de serveis de la societat de la informació, norma que ha recollit la transposició de la Directiva 2009/136/CE, coneguda com a Llei de galetes.

Una galeta és un petit arxiu de text que s'emmagatzema a l'ordinador, la tauleta, el telèfon mòbil o, en definitiva, el dispositiu que utilitzi per navegar a través d'Internet i que pot guardar informació relativa a la freqüència amb què visita les pàgines web, les seves preferències de navegació, la informació que més li interessa i els noms d'usuari, registrar productes, etc

En el nostre cas, les galetes que fem servir al nostre web no recopilen informació que l'identifiqui de manera personal.

Tipus de galetes

En funció de la seva naturalesa, les galetes es poden classificar de la manera següent:

 • Galetes de sessió i galetes permanents: les primeres s'eliminen en tancar el navegador, mentre que les segones romanen a l'equip informàtic.
 • Galetes pròpies i galetes de tercers: les primeres pertanyen al titular del web, mentre que les segones pertanyen a un tercer.

Quines galetes fem servir?

Galetes de Google Analytics:

Galeta Finalitat Durada
_ga: Habiliten la funció de control de visites úniques. La primera vegada que un usuari entra al lloc web de L'illa a través d'un navegador s'instal·la aquesta galeta. Quan aquest usuari torna a entrar al nostre web amb el mateix navegador, la galeta considera que és el mateix usuari. Només si l'usuari canvia de navegador, Google Analytics el considera un altre usuari. 2 anys

 

Google ha facilitat un complement d'inhabilitació de les galetes de Google Analytics per als navegadors més habituals, com són Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera, que facilita la desinstal·lació d'aquestes galetesPot obtenir més informació aquí.

Les nostres galetes només ens proporcionen informació estadística anònima sobre la navegació al nostre lloc web; no obstant això, les pot deshabilitar directament configurant el seu navegador web.

Galetes de Twitter:

Galeta Finalitat Durada
guest_id Galeta que Twitter fa servir quan posem el botó Tweet per compartir continguts al web i que serveix com un número de connexió a Twitter únic. En molts continguts de L'illa apareix una barra per compartir els continguts a les xarxes socials més populars. De 24 a 72 hores.

 

Galetes de sessió

Galeta Finalitat Durada
PHPSESSID: Galeta estàndard de PHP per controlar el manteniment de la sessió. Sessió

Pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar la instal·lació de totes les galetes o certs tipus, o per sol·licitar que se li notifiqui quan es col·loca una galeta.

Firefox des d'aquí:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome des d'aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer des d'aquí:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari des d'aquí:
http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d'aquí:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Seguretat de les dades

El Centre Comercial ha implementat les mesures de seguretat que requereix la normativa de protecció de dades de caràcter personal als seus centres de treball, locals, sistemes, infraestructures de comunicacions, etc. També ha adoptat les mesures lògiques, físiques, organitzatives, contractuals, etc., que eviten l'accés de tercers sense autorització a les dades, i la destrucció, la modificació, la reproducció, la divulgació, la transmissió o la reutilització de les dades.

Condicions d'ús del blog

El blog té per objecte intercanviar informació sobre tot allò relacionat amb l'activitat del Centre Comercial: articles, notícies, opinions...; ofereix informació genèrica i sectorial de diferents àrees.

Regles generals d'ús

Els usuaris han d'accedir al blog i utilitzar-lo per a la finalitat per a la qual ha estat concebut i, en particular, respectant totes les lleis, la moral, l'ordre públic i aquestes condicions d'ús. En concret, els usuaris es comprometen a accedir i utilitzar el blog d'acord amb les premisses següents:

 • L'usuari no ha d’interferir en el funcionament adequat del blog ni en l'ús que altres usuaris en facin; no ha d'interferir en l'aplicació o el funcionament de les mesures de seguretat implantades al blog ni en la connexió al blog d'altres usuaris o xarxes; tampoc no els ha de pertorbar.
 • L'usuari ha de complir qualssevol normes que siguin aplicables a l'accés i l'ús del blog, incloent-hi les que afectin l'accés, el tractament i la transmissió de dades.
 • L'usuari no ha d’utilitzar el blog per enviar correus electrònics o informació no sol·licitada o per promoure o comercialitzar, directament o mitjançant enllaços, productes o serveis propis o de tercers, tant si ho fa de manera gratuïta com onerosa.
 • L'usuari no ha d’utilitzar el blog per suplantar la identitat d'un tercer o fer-se passar per un altre, ni tampoc per assetjar, injuriar o calumniar altres persones o dur a terme actes de competència deslleial o publicitat enganyosa o no autoritzada per la legislació espanyola o aquestes condicions d'ús.
 • L'usuari no ha d’utilitzar el blog per demanar informació de tercers, en particular dades de caràcter personal.
 • L'usuari pot accedir als comentaris, les opinions, els materials, les dades, les informacions i, en general, a tot el contingut del blog, i també els pot veure, descarregar, copiar, imprimir, reenviar i compartir amb altres persones exclusivament per a ús personal, és a dir, mai amb una finalitat comercial. A totes les còpies que faci dels comentaris, les opinions, els materials, les dades i les informacions que conté el blog se n'ha d'identificar l'origen i l'autoria clarament; també s'han de mantenir els avisos de drets d'autor o que facin referència a drets de propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol altra naturalesa que incloguin originalment. L'usuari no pot fer servir, reproduir, modificar, distribuir ni posar a disposició de tercers els comentaris, les opinions, els materials, les dades o les informacions que conté el blog amb finalitats comercials; tampoc se n'ha d'atribuir l'autoria ni atribuir-la a qui no correspongui. El CENTRE COMERCIAL o el titular legítim dels comentaris, les opinions, els materials, les dades o les informacions que es descarreguin en segueixen ostentant la titularitat plena, i també la de les marques i els logos que hi apareguin o que apareguin al blog mateix.

Continguts incorporats pels usuaris i protecció de dades.

L'enviament de continguts suposa l'acceptació plena i sense reserva d'aquestes condicions d'ús i de la política de privacitat, que també n'han de regular l'ús i l'explotació. CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL es reserva el dret a publicar o no els articles i altres continguts rebuts, i també el dret a comprovar les dades que faciliti el remitent sobre la seva identitat o sol·licitar-li que l'acrediti.

De conformitat amb la legislació de protecció de dades, l'usuari consent que les dades personals que proporciona es tractin per a la gestió del blog.

Vigència i modificació de la política de privacitat

La política de privacitat que estableix el CENTRE COMERCIAL està en vigor des de la data de la seva publicació al web corresponent; l'usuari la pot arxivar i/o reproduir. El CENTRE COMERCIAL està facultat per modificar la seva política de privacitat, fet que ha de posar en coneixement de l'usuari.

Condicions d'ús de la xarxa wifi

Aquests termes i condicions generals («Termes») s'apliquen a l'ús de la xarxa de la zona de cobertura wifi, titularitat de l'ASSOCIACIÓ COMUNITAT CC L'ILLA DIAGONAL (en endavant, CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL), amb domicili a ASSOCIACIÓ COMUNITAT CC L'ILLA DIAGONAL (en endavant, L'ILLA DIAGONAL), amb CIF G41.903.667 i domicili social a l'av. Diagonal 557, Barcelona.

Aquests Termes s'apliquen en particular a l'ús de serveis d'Internet sense fil (de conformitat amb Wi-Fi: estàndard de fidelitat sense fil) en les zones de cobertura de la Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL.

La Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL no es compromet amb cap tipus de garantia pel que fa a la disponibilitat i la funcionalitat d'aquest servei gratuït. Quan fa servir el servei wifi gratuït, l'usuari reconeix que l'Associació de Comerciants del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL no es fa responsable de la seguretat i la integritat de les dades ni de la seguretat dels sistemes dels usuaris. L'usuari és responsable de la seguretat dels seus sistemes i de l'ús de tecnologia de codificació quan fa servir el correu electrònic. Així mateix, l'usuari és responsable de l'ús d'una configuració i uns paràmetres correctes al seu equip. L'Associació de Comerciants del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL es reserva el dret de retirar el servei wifi totalment, modificar-ne les condicions o la tecnologia, o fer que el servei sigui de pagament sense notificació.

La xarxa de la Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL només està disponible per als clients del Centre Comercial.

El nom d'usuari i les contrasenyes que es proporcionen a l'usuari continuen sent propietat del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL. L'usuari no ha de facilitar el nom d'usuari ni les contrasenyes a tercers; si adverteix un ús indegut de les seves contrasenyes o nom d'usuari per part de tercers, n'ha d'informar el CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL immediatament. L'usuari continua sent responsable de qualsevol ús de la xarxa de la Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL amb el nom d'usuari i la contrasenya, fins i tot si aquest ús no està autoritzat o es fa sense el coneixement de l'usuari. No es permet a l'usuari compartir el nom d'usuari i la contrasenya per a les zones de cobertura de la Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL o que més d'una persona en faci ús.

La informació que proporciona l'usuari no es facilita a tercers, tret que l'usuari permeti la transferència d'informació de manera explícita i per escrit. El CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL es reserva el dret de supervisar l'ús de la seva xarxa per evitar abusos.

Quan fa servir la xarxa de la Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL, el lloc web i els serveis relacionats, l'usuari ha d'abstenir-se de fer el següent:

 • Distribuir o facilitar contingut brossa.
 • Piratejar o pertorbar d'una altra manera la funcionalitat dels llocs web i els serveis.
 • Infringir drets de tercers.
 • Violar la privacitat d'altres usuaris.
 • Publicar o distribuir continguts discriminatoris o pornogràfics.
 • Fer (o incitar els altres a fer) qualsevol activitat criminal o qualsevol altra activitat contrària a l'ordre públic o la decència.

El CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL es reserva el dret de modificar, limitar o suspendre la xarxa de la Zona wifi, totalment o parcialment.

En cas de qualsevol infracció, l'usuari és l'únic responsable dels procediments legals que es puguin produir com a resultat de l'incompliment de la llei vigent. Per tant, totes les despeses que generin aquests procediments són a càrrec de l'usuari.

Quan fa servir la xarxa de la Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL, l'usuari ha d'actuar d'acord amb les instruccions següents:

 • L'usuari ha d'actuar de conformitat amb els principis d'ús d'Internet generalment acceptats.
 • L'usuari no ha d'entorpir ni danyar els sistemes informàtics de la Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL ni d'altres usuaris de la xarxa ni d'altres xarxes wifi que hi hagi al Centre Comercial.
 • L'usuari no ha d'utilitzar la xarxa de la Zona wifi per distribuir (de cap manera) material racista o discriminatori, ni material contrari a l'ordre públic o la decència.
 • L'usuari no ha d'utilitzar la xarxa de la Zona wifi per infringir drets de tercers.
 • L'usuari no ha de sobrecarregar la xarxa de la Zona wifi amb un trànsit de dades dens inusual (contingut brossa inclòs), tal com ho determini el CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL a la seva discreció.
 • L'usuari no ha de posar la xarxa de la Zona wifi del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL a disposició de tercers, ja sigui mitjançant pagament o no, sense el permís previ per escrit del CENTRE COMERCIAL L'ILLA DIAGONAL.

D'acord amb la legislació de protecció de dades, les dades de caràcter personal s'utilitzen per prestar el servei wifi i per remetre informació d'interès del Centre Comercial. A més, si el titular de les dades és menor de 14 anys, l'informem que ha de ser el seu representant legal qui autoritzi el tractament d'aquestes dades.

x (x)